Andere professionals

Onder een lijst van diverse professionals die je ook kunnen helpen met je algemene gezondheid.

professionals

Professionele adviezen om zelf uit te voeren

Wat is een professional?

Een professional is een persoon die een beroep uitoefent waaraan hij/zij verdient dankzij een gespecialiseerde professionele activiteit. De term beschrijft ook de normen van onderwijs en opleiding die andere leden van dezelfde professionele activiteit voorbereiden op de specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn om hun specifieke rol binnen hun specialiteit te vervullen.

Bovendien zijn de meeste professionals onderworpen aan strikte gedragscodes, waarin strikte ethische en morele verplichtingen zijn vastgelegd. Professionele praktijk- en ethische normen voor een bepaald vakgebied worden doorgaans overeengekomen en gehandhaafd door algemeen erkende beroepsverenigingen afhankelijk van de uitgeoefende activiteit.

Sommige definities van “professional” beperken deze term tot die beroepen die een belangrijk aspect van het algemeen belang voor de maatschappij dienen of zich inzetten ten dienste van de volledige samenleving

Ondanks dat iedereen wel een professional is in iets omdat hij er goed in is wordt de term veelal nog gebruikt om een bepaalde groep van goed opgeleide werknemers te beschrijven die gewoonlijk creatief, intellectueel uitdagend of gespecialiseerd werk verrichten.

Ik ben afwezig tot en met 28 maart. Je mag steeds een mailtje sturen en dan contacteer ik je zodra ik terug ben.

Pedicure Ket
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email

Deel Deze Pagina

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email