Algemene Voorwaarden

1. Reserveringen en Annuleringen:
1.1. Reserveringen kunnen worden gemaakt via telefoon, e-mail of persoonlijk bezoek aan de praktijk.
1.2. Klanten worden verzocht om minstens 24 uur van tevoren annuleringen door te geven. Bij annuleringen binnen 24 uur voor de geplande afspraak kan een annuleringsvergoeding in rekening worden gebracht.
1.3. Bij het niet verschijnen op de afspraak zonder voorafgaande kennisgeving kan een vergoeding in rekening worden gebracht en kan het recht op verdere reserveringen worden beperkt.

2. Prijzen en Betalingen:
2.1. De prijzen voor de diensten worden duidelijk gecommuniceerd en zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
2.2. Betaling dient te geschieden direct na de voltooiing van de behandeling, tenzij anders overeengekomen.
2.3. Contante betalingen en sommige vormen van elektronische betalingen.

3. Afspraken en Wachttijden:
3.1. Klanten worden vriendelijk verzocht om op tijd voor hun afspraak te arriveren. Laatkomers kunnen leiden tot verkorte behandelingstijden uit respect voor andere geplande afspraken.
3.2. In het geval van onvoorziene omstandigheden zoals overmacht, kunnen afspraken worden uitgesteld of geannuleerd. Klanten worden hierover tijdig geïnformeerd.
3.3. Bij aanmelding aan huis loopt de tijd vanaf aanbellen. 
3.4. Elke klant die niet in de mogelijkheid is (zowel thuis als in de praktijk) om zelfstandig te handelen dient steeds te zorgen voor de nodige begeleiding.

4. Klachten en Geschillen:
4.1. Klanten worden aangemoedigd om eventuele klachten of ontevredenheid direct te bespreken, zodat een passende oplossing mogelijk is.
4.2. In het geval van een geschil dat niet informeel kan worden opgelost, kan arbitrage of bemiddeling worden overwogen volgens de geldende wetgeving.

5. Intellectueel Eigendom:
5.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten, inclusief maar niet beperkt tot merken, logo’s, en ontwerpen, blijven eigendom van  Pedicure Ket.

6. Verzorging aan huis:
6.1. Bij aanmelding aan huis loopt de tijd vanaf aanbellen.
6.2. De klant zorgt voor een kom water.
6.3. De klant zorgt voor 2 propere handdoeken.
6.4. De klant zorgt voor een voldoende verlichte ruimte.

Door het maken van een afspraak bij Pedicure Ket gaat de klant akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Pedicure Ket behoudt het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Alle wijzigingen worden gepubliceerd op de website.